Lên trên

 

   Kỹ thuật thi công

 

Hình 1

 

 

Hình 2

 

 

Hình 3

 

Hình 4

 

Hình 5

 

 

 
01

Nâng bồn bằng dàn thiết bị tự động

>>
xem chi tiết
02

Thi công theo tiêu chuẩn Mỹ API 650

xem chi tiết
03

Hàn bồn hoàn toàn bằng RoBot

>>
xem chi tiết