Dự án - KHO CẢNG XĂNG DẦU CÁI MÉP – BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHO CẢNG XĂNG DẦU CÁI MÉP – BÀ RỊA VŨNG TÀU


Project Description
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Cái Mép, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Hạng mục: Gia công chế tạo hệ thống công nghệ PCCC
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hải Linh
  • Năm: 2016