Tin tức

Hàn qua gương

Thỉnh thoảng sẽ có mối hàn ở những góc chết hoặc sát nền, nơi mà không thể thực hiện hàn như bình thường được. Chính vì vậy các phương pháp hàn độc đáo như: “hàn qua của sổ”, hay “hàn qua gương” mới ra đời.
Video dưới là phương pháp “hàn qua gương”: quá trình thực hiện phương pháp này ngược với hình ảnh ta thấy qua gương. Tức là mỏ hàn di chuyển từ trái qua phải, nhưng nhìn qua gương ta thấy chiều ngược lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.