Tin tức

Kiểm định bồn chứa xăng dầu theo TCVN

Kiểm định bồn chứa xăng dầu theo TCVN

Bồn, bể (xi téc), thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất Làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010. Việc kiểm định bôn chứa được thực hiện nghiêm ngặt theo TCVN.

Quy trình chuẩn kiểm định bồn chứa xăng dầu


Để có một quy trình kiểm định chuẩn nhất, thông thường sẽ bao gồm những bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, nhật ký vận hành

Kiểm định bồn chứa xăng dầu theo TCVN Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ cải tạo sửa chữa. Xem xét, đánh giá sự phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn kiểm tra.

Bước 2: Khám xét bên ngoài, bên trong bồn chứa

➯ Kiểm tra bằng mắt các khuyết tật kim loại bên trong và bên ngoài bồn chứa. ➯ Kiểm tra các đường hàn chu vi, đường hàn dọc thân. Đường hàn đáy bồn và mái bồn chứa. ➯ Xem xét các biến dạng bệ đỡ bồn, cầu thang, sàn thao tác. ➯ Các liên kết giữa bồn với đường ống công nghệ, các mối nối với thiết bị phụ. Kiểm định bồn chứa xăng dầu theo TCVN

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm

⎯ Kiểm tra khuyết tật mối hàn và ăn mòn kim loại cơ bản bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy. ⎯ Áp dụng một phần hoặc toàn bộ các phương pháp như siêu âm (UT), thẩm thấu (PT), bột từ (MT) hoặc chụp phim (RT). ⎯ Kiểm tra rò rỉ đáy bồn bằng phương pháp chân không. ⎯ Thử áp lực.

Bước 4: Kiểm tra an toàn điện, chống sét

Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện nhằm đảm bảo bồn chứa được bảo vệ an toàn. Kiểm định bồn chứa xăng dầu theo TCVN

Bước 5: Kiểm tra vận hành

➤ Đấu nối bồn chứa vào hệ thống công nghệ (hệ thống đường ống, hệ thống bơm), lắp đặt các thiết bị đo lường, an toàn tự động. Vận hành hệ thống. ➤ Ban hành kết quả kiểm định bồn chứa xăng dầu. ➤ Lập báo cáo kết quả kiểm định bồn chứa xăng dầu, hóa chất. ➤ Kiến nghị nếu kết quả kiểm định không đạt yêu cầu. ➤ Ban hành chứng thư kiểm định bồn chứa xăng dầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.