Tin tức

Bể chứa của cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải được lắp đặt như thế nào thì mới đảm bảo an toàn?

Bồn chứa trong ngành dầu khí chủ yếu dùng để chứa các sản phẩm nhiên liệu như: Khí, xăng, D.O, và các nguyên liệu của ngành hoá dầu,… Các sản phẩm dầu khí có khả năng sinh ra cháy nổ cao, mức độ độc hại nhiều nên đòi hỏi việc thiết kế phải tính toán hết sức cẩn thận. 

Bể chứa của cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải được lắp đặt như thế nào thì mới đảm bảo an toàn?


Thiết kế gia công bồn chứa hóa chất

Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy. Lắp đặt bể chứa xăng dầu tại cửa hàng phải tuân thủ các quy định sau đây:

– Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất.

– Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng.

– Khi lắp đặt bể chứa xăng dầu phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và phải có biện pháp chống nổi bể.

– Xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3 m.

Thiết kế gia công bồn chứa hóa chất

– Bể chứa lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể.

– Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

– Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép lắp đặt ngầm phải có lớp bọc chống ăn mòn có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường quy định tại TCVN 4090:1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu – Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.

– Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến các công trình bên ngoài cửa hàng được quy định trong Bảng 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.