Tin tức

Những biện pháp an toàn PCC trạm xăng dầu cần thực hiện

Vấn đề an toàn PCCC trạm xăng dầu (phòng cháy chữa cháy) tại các cửa hàng xăng dầu rất được quan tâm . Đối với những nơi này, công tác phòng ngừa cháy, nổ giữ vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ có chủ các cửa hàng, nhân viên bán hàng mà tất cả mọi người có liên quan đều phải thực hiện tốt công tác an toàn PCCC.

Những biện pháp an toàn PCC trạm xăng dầu cần thực hiện


  • Trước khi xây dựng phải được thẩm duyệt về an toàn PCCC.
lắp đặt bồn chứa dầu khí
  • Thường xuyên tự kiểm tra các phương tiện chữa cháy được trang bị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên thường trực chữa cháy. Chủ động trong tuyên truyền về an toàn PCCC tại trạm xăng dầu cho nhân viên làm việc tại cửa hàng. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định.
  • Thực hiện nghiêm chỉnh, tuyệt đối các quy định đảm bảo an toàn PCCC khi xuất, nhập xăng, dầu.
  • Thường xuyên kiểm tra thiệt bị điện tại cửa hàng, dây dẫn điện phải đặt trong ống bảo vệ, có thiết bị bảo vệ tự động, độ chính xác cao. Đề phòng chập mạch, quá tải xảy ra.
bồn chứa dầu
  • Niêm yết đầy đủ các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động và niêm yết nội quy an toàn PCCC rõ ràng, nơi dễ thấy để mọi người đọc được và phải thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm.
  • Tiến hành đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét, đo điện trở nối đất chống tĩnh điện định kỳ hàng năm.
  • Phối hợp thực tập phương án chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu, thực hiện tốt các yêu cầu khác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khi được kiểm tra định kỳ hàng năm.
  • Tổ chức mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ- CP ngày 8-11-2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.